RKW Lubuskie
logo

Zielona Góra - wybór Zarządu Oddziału

W dniu 9 lipca 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału  Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów-Ruch Kontroli Władzy.
W zebraniu więło udział 69 członków i sympatyków.Podczas zebrania akces do Stowarzyszenia RKW zgłosiły 32 osoby. Zgłosiło się 2 członków wspierających i gościnnie uczestniczyło 4 koordynatorów z innych powiatów. Omówiono statut Stowarzyszenia, prawa i obowiązki członków, cele Stowarzyszenia.Efektem zebrania założycielskiego jest powołanie w wyborach tajnychI.  Zarządu w składzie: Beata Pachnik-Łodzińska - Prezes, Tomasz Naruszewicz - Wice Prezes, Dariusz Towpik - Skarbnik

II. Komisji Rewizyjnej w składzie:Jan Szulgo - PrzewodniczącyWojciech Fediuk- członek komisjiMieczysław Kondratowicz - członek komisji

III. Sądu Koleżeńskiego w składzie:Czesław Laska - PrzewodniczącyTadeucz Szejbakowski - członekWiesław Gajewski - członek

Do Krajowej Rady Koordynatorów wybrano delegata, którym został Tomasz Naruszewicz.Na zebraniu omówiono warunki powołania komitetu redakcyjnego lokalnego dodatku Kuriera WNET oraz administrację regionalnego portalu informacyjnego RKW.Przedstawiono plan działań edukacyjnych dla oddziału, w tym organizację spotkań otwartych dla członków i sympatyków RKW.Wydano deklaracje osobom, które obecnie sympatyzują i chcą się czynnie włączyć w działania Stowarzyszenia.-- Beata Pachnik-Łodzińskatel 502067838

Powiat - Gmina: 
Zielona Góra - Miasto na prawach powiatu